//Praktijkschool Samenwerken
Praktijkschool Samenwerken2018-05-13T16:09:50+00:00

PRAKTIJKSCHOOL SAMENWERKEN

Studieprogramma: "Samenwerken op de werkvloer" (4-daagse opleiding in 3 studieblokken)


Studieblok 1: Aanbesteden-Inschrijven en Contracteren

Aanleiding

In vroeger tijden was aanbesteden relatief simpel. Je houdt de aanbestedingsaankondigingen in de gaten en de trein gaat rollen. Tegenwoordig is er een heel buffet aan tendermogelijkheden. Er zijn natuurlijk nog heel veel traditionele bouworganisatievormen (RAW en UAV), maar toenemend ook komen er meer integrale bouworganisatievormen op de markt. Traditioneel plus, D&C en zelfs DBOFM en ontelbaar veel mix-vormen. Is dat louter het domein van grote bouwbedrijven? Nee natuurlijk niet. Is dat moeilijk? Nee, maar net als bij alles moet je wel weten wat je kunt en wat je slim kunt doen. Een bedrijf dat meer wil, moet ook meer kunnen. Als middelgrote bouworganisatie kun je heel goed meedoen aan de meer integrale aanbestedingen, maar natuurlijk niet als een kip zonder kop. Je mensen moeten weten wat ze doen, je moet goed weten met wie je wel en niet wil samenwerken, je moet je kunnen verplaatsen in wat nou belangrijk is voor een opdrachtgever, je moet op de hoogte zijn van technische en contractuele risico’s en je moet goed de spelregels en risico’s kennen.

Praktijk “aanbesteden”

In dit studieblok 1 worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:

 • De strategie van integraal tenderen (welke nieuwe competenties worden er gevraagd)
 • Bouwcontracten; risico’s en kansen
 • Samenwerken met andere partijen
 • Wat wil een opdrachtgever?
 • Het selectie en gunningsproces
 • Praktijk-oefenvoorbeelden

Cursisten die deze cursus hebben gevolgd zijn beter in staat om tevoren kansvolle projecten te selecteren en het selectie- en gunningstraject succesvol te doorlopen.

Tijdsduur studieblok 1: twee maal een middag-avond, aanvang 13.00 uur, einde 20.00 uur met enkele pauzes en een eenvoudige maaltijd. Tussen de lesdagen zit minimaal een aantal dagen of een week.


Studieblok 2: Uitvoeren (voorbereiding en realisatie) (UVI)

Dit studieblok maakt onderdeel uit van de Proces Praktijk Opleiding en gaat in de op de processen en praktijk voor en na het aanbestedingsproces en als het infrawerk is aangenomen.

Het is vergelijkbaar met de professionele keuken van een *restaurant. De kaart is er, de spullen inkopen, de klant is er en dan de realisatie van het gerecht waarmaken.

In dit tweede studieblok komen aan de orde de processen en stappen van opdracht tot en met oplevering gezien vanuit de uitvoerende kant. Wij nemen u mee in de diverse onderwerpen zoals calculatie/kostendeskundigheid, werkvoorbereiding en uitvoering waarbij toezicht aspecten er als een rode draad doorheen lopen. Calculatie? Hoor ik u denken? Ja, wij schakelen wel even terug naar het eerste studieblok Aanbesteden om de aansluiting te maken met het aanbestedingsproces als je het werk nog zou willen aannemen. Een spannende periode waar menig foutje grote gevolgen kan hebben. Van de aannemer wordt heel veel gevraagd in een relatief korte periode. In dit studieblok kijken wij ook hoe daar met rust en professionaliteit verbeterstappen gezet kunnen worden. Tijdens het “kookproces” in de aannemerskeuken kijken wij onder andere ook nog naar evaluatie, (vertragings) schade en arbeidsomstandigheden. Je kan rustig zeggen wie hout voor de kachel hakt heeft het twee keer warm. De diverse kookboeken komen langs tijdens het koken zoals de RAW Standaard Bepalingen en de UAV 2012. Daar kijken wij bijvoorbeeld ook nog even naar de verschillen tussen de voorwaarden uit 1989 en nu. Natuurlijk komen ook bouwcorrespondentie, rapportage en vergaderingen naar voren. Al met al worden dit een tweetal pittige en volle lesdagen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

 • soorten regelgeving zoals UAV , RAW en wetgeving
 • calculatie en kostendeskundigheid
 • werkvoorbereiding
 • arbo, veiligheidsindex, verkeersmaatregelen en toolbox
 • schades en verhaal waaronder ook kabels en leidingen
 • startvergadering en bouwvergadering
 • toezichtplannen, rollen en gedrag
 • rapportages en dossiervorming
 • meer en minderwerk
 • onderaanneming
 • risico’s en projectmanagement

Tijdsduur studieblok 2: twee maal een middag-avond, aanvang 13.00 uur, einde 20.00 uur met enkele pauzes en een eenvoudige maaltijd. Tussen de lesdagen zit minimaal een aantal dagen of een week.


Studieblok 3: Opleverdossier/projectadministratie in een SE-omgeving

Aanleiding

In de bouwpraktijk van alledag is een goede projectadministratie van levensbelang. Het maakt mogelijk om projecten goed te bewaken en bij te sturen en vormt de basis voor betalingen. Zeker in een SE-omgeving (system engineering) is het van belang dat een bouwer aantoont dat wordt voldaan aan de gestelde eisen. En daar gaan heel veel zaken mis:

 • Verkeerde schaal. Aantonen zou vooral plaats moeten vinden op een topniveau van eisen. In de praktijk vindt verificatie plaats op een soms absurd laag niveau van gedetailleerdheid. Een groot infraproject kent hierdoor soms vele honderdduizenden verificaties. We kennen voorbeelden van relatief simpele projecten waarin ruim 100.000 verificaties nodig waren. Voor een verificatie is naast wat administratief werk meestal ook wat lees- en denkwerk nodig, soms met meerdere mensen. Als we 10 minuten per verificatie aanhouden komt dit neer op 8 manjaar aan puur verificatiewerk! En dan moet iemand dat ook nog gaan lezen…. De keuringen (strikt genomen ook verificaties) zijn hierin nog buiten beschouwing gelaten.
 • Verkeerde structuren. Activiteiten, Objecten, Systemen en Processen lopen vaak kriskras door elkaar heen en zijn vaak dubbelzinnig geformuleerd. Dit levert verkeerd gekoppelde informatie op en dubbel- of juist niet correct geverifieerde eisen.
 • Onzekerheid over de juiste toepassing van SE. “Is dit de correcte manier van verifiëren?”, “Bewijst dit wel dat de eis is aangetoond?”, “Deze eis is al een keer aangetoond, waarom moet dat nog een keer?”, “Welke eisen moet ik aantonen in dit werkdocument?”, “Moet ik deze eis met een rapport aantonen of juist decomponeren en later met keuringen aantonen?”. De onzekerheid over de manier van aantonen is vaak vele malen groter dan de onzekerheid over wat een “goed ontwerp” is .
 • Schijnzekerheid! De informatie-overload, gecombineerd met de vele verschillende manieren waarop fouten kunnen worden gemaakt zorgt ervoor dat fouten of omissies bij zowel de opdrachtgever als -nemer onopgemerkt blijven.

In dit studieblok worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene eisen aan projectadministratie
 • Uitgangspunten SE
 • Verificatie binnen SE
 • ICT en het opleverdossier
 • Juridische aspecten van het opleverdossier
 • Praktijk-oefenvoorbeelden

Tijdsduur studieblok 3: één maal een middag-avond, aanvang 13.00 uur, einde 20.00 uur met enkele pauzes en een eenvoudige maaltijd. Tussen de lesdagen zit minimaal een aantal dagen of een week.


Cursusdata en tijden opleiding met cursusnummer: P17-3  Nieuwe data verschijnen binnenkort.

De tijdstippen zijn alle dagen van 13:00 tot 20:00 uur.
 • 2018: blok 1 ‘Aanbesteden, inschrijven & contracteren’
 • 2018: blok 2 deel I ‘Uitvoeren, voorbereiding & realisatie’
 • 2018: blok 2 deel II ‘Uitvoeren, voorbereiding & realisatie’
 • 2018: blok 3 ‘Opleveren & Overdragen’

Randvoorwaarden en kosten van de opleiding

 • De cursus wordt gegeven centraal in het land, in principe 4 maal op een middag en een aansluitende avond.

 • Maximale groepsgrootte is 17 personen

 • Cursisten krijgen een eenvoudige maaltijd

 • Instroomniveau: MBO+ en enige jaren ervaring

 • Een incompany training met maatwerk voor uw organisatie is mogelijk

 • Deelnemers ontvangen een getuigschrift

Doelgroep:

MKB bouwbedrijven, architecten, directie/toezichthouders, en adviesbureaus. Kortom iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij uitvoering van infrawerken of directie/toezicht moet houden. Kennis of ervaring is niet noodzakelijk maar wel praktisch omdat veel zaken wel verondersteld worden dat men daar bekend mee is. Wij gaan uit van minimaal MBO+ niveau.

Kosten:

De kosten voor deze 4-daagse opleiding, bestaande uit de 3 studieblokken, bedragen per deelnemer voor de complete opleiding inclusief trainingsmateriaal, catering, locatiekosten en getuigschrift: € 1.450,-  excl. BTW.

Als hoofddocenten zullen optreden:

 • Joost Merema (Specialist UAV-GC, aanbestedingsjurist, contractmanager),
 • Robert-Jan van den Berg (docent UAV 2012, Projectmanagement, RAW en Netwerken);
 • Sven Brekelmans (Sr. Specialist Systems Engineering en implementatie Relatics).

Voor specifieke deelonderwerpen zullen gastdocenten worden uitgenodigd, waaronder een ervaren bouwmediator, een universitair docent en manager van UAV-GC projecten bij opdrachtnemers.

Waar:

Trainingslocatie: PRO6 managers

Henry Dunantstraat 38a, 4e etage

3822 XE Amersfoort

Tel: 033-3302949

PRO6; werken vanuit vakmanschap!

PRO6 is een middelgrote organisatie die zich in de praktijk bezig houdt met high-end projectmanagement. We werken voor overheden, we werken ook voor bouwbedrijven. Kern van ons bestaan is hands-on projectmanagement. Dit betekent deskundigheid op alle terreinen, van project-directeur tot …… en van tender tot uitvoering. Alle tools en kennis hebben we in eigen huis; we noemen in het bijzonder de integrale bouworganisatievormen (zoals D&C), IPM, contractmanagement, SE, ICT en SCB.

Opmerking over readyness-review voor uw project (voor start of vlak voor begin) en de “projectendoktor”.

Het gezicht van PRO6 advies en haar samenwerkingspartners: Samen beter bouwen

Als BHAG heeft PRO6 managers gekozen voor: Samen Beter Bouwen. We willen natuurlijk ons brood verdienen, maar we hebben liefde voor de bouw en willen meewerken aan verbetering van de sector. We zien in de praktijk dat het nog steeds veel beter en leuker kan zijn en we denken dat wij daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Dit is ook de reden dat wij voor deze opleiding de handen ineen hebben geslagen met het bedrijfsleven en kennis en ervaring professioneel voor u bij elkaar brengen.

Deze opleiding wordt verzorgt onder verantwoordelijkheid van Pro6managers en VandenBerg Advies & Media BV.

Meer informatie of aanmelden:

Stuur een e-mail naar: praktijkschool@pro6managers.nl of  info@vandenberg-mediagroup.nl

Meer informatie, ook op http://pro6managers.nl/nl/diensten/praktijkschool-samenwerken is dit te vinden.

Direct aanmelden kan ook: Aanvraag of aanmelden

Wij nemen na uw aanmelding en of informatieaanvraag graag persoonlijk contact met u op als u daar geen bezwaar tegen heeft.